PARTERAPI

Hvad kan du få ud af parterapi:

 • Genskabe tryghed og nærvær imellem jer
 • Kommunikere mere trygt og respektfuldt
 • Styrke evnen til at løse praktiske problemer
 • Hjælper jer til at tale sammen om det der er vigtigt – på en konstruktiv måde
 • Giver klarhed over hvordan tingene ser ud fra den andens side – og holde bolden på egen banehalvdel
 • Træne at være sammen på måder, der fremmer samhørighed og tilknytning
Som så meget andet i tilværelsen kræver parforholdet opmærksomhed og vedligehold. Mange af os har nok en tendens til at tage parforholdet for givet – men årene går, og måske finder vi os, dag efter dag, i en virkelighed og en hverdag der er ligger langt fra vores oprindelige forestillinger. Hvor blev intimiteten af, hvor blev lidenskaben af, hvor blev det fælles af? Hvor blev den gnist af, som fik os til at tro på en fremtid sammen?
 Herfra er der ofte kun kort til irritation og konflikter, bebrejdelser eller bitterhed, alt sammen brænde til konfliktbålet – eller det får os til såret at trække os væk fra den anden, så der bliver koldt på midten.

Typisk har vi forskellige, ubevidste strategier til at beskytte os mod det vi opfatter som trusler, eller for at få det vi ønsker os; for nogle er det naturligt at være opsøgende og måske kritiserende, mens det for partneren kan være naturligt at trække sig mere og mere ind i sig selv – eller måske er begge parter aktivt bebrejdende, eller begge er på vej til at give op. Uanset hvad fremmer sådanne mønstre ikke den andens evne til at blive tryg og ønske at søge tilbage til samhørigheden.

Konflikter tærer på det fælles. Er samlivet, også det intime samliv, først eroderet af konflikter eller ligegyldighed, er der måske heller ikke langt til utroskab eller andre former for svigt i parforholdet. Alt sammen sætter det forholdet på en spids: Vil I kæmpe for at finde tilbage til det værdifulde i forholdet, eller er det tid til at opløse det?

Mulighederne i parterapi

I vores tid, med roller og samlivsformer under forandring, er det måske ekstra vigtigt, at begge parter er opmærksomme på både egne og den andens behov. Det er så meget enklere at arbejde med forholdet, mens I begge stadig har lyst til at være sammen. Parterapi kan være en meget værdifuld investering i at holde jeres forhold åbent og givende.
Konflikter og svigt suger megen energi fra det, der engang gav gnist. Forestillingen om hvor svært det bliver at løse problemerne er ofte den største forhindring for at søge parterapi. Er den ene af jer allerede er på vej væk, er det mere brydsomt at finde kraft og mod til det fælles igen. Særligt gælder det selvfølgelig, hvis den ene part aktivt har svigtet en aftale om troskab.

Parterapi tilbyder her både et helle og et vigtigt, ofte afgørende, udviklingsrum til at hele sårene og vokse som mennesker. Indholdet og forløbet af parterapien vil variere med de særlige ønsker og temaer som I bringer med jer. Traumer eller andre dybe svigt i den personlige bagage kan medføre behov for separate samtaler.

På mange punkter skiller vi mennesker os fra hinanden. Men ønsket om kærlige og tillidsfulde relationer som basis for vores tilværelse er til gengæld fælles for langt de fleste af os. Det er mit udgangspunkt for at tilbyde terapi til par, der ønsker at blive sammen og løfte deres forhold op over aktuel smerte og frustration.

Mit faglige grundlag som parterapeut er en solidt forskningsbaseret metode, Emotionsfokuseret Parterapi (EFT-C). Betydningen af at skabe et trygt og sikkert rum imellem jer er helt central, og er afgørende for at arbejde med det som er tungt eller konfliktfyldt imellem jer. Det fælles rum er afgørende for at genetablere og udvikle den trygge kontakt og intimiteten imellem jer.

Bliv kontaktet af Michael Søderberg

  Skriv bogstav/tal i nedenstående felt
  captcha

  📞  +45 51537671

  Herunder kan du læse yderligere om forskellige aspekter af parterapi

  Fra forelsket til frustreret?

  Der er store kræfter i spil, når vi beslutter os til at leve sammen med et andet menneske, enten som kæreste eller ægtefælle. Uanset om vi forlader en tilværelse som enlig, eller vi forlader et eksisterende forhold for at gå ind i et andet, eller måske vi flytter land eller landsdel – vi investerer noget betydningsfuldt af os selv.

  En del af det vi investerer, er vores egen implicitte opfattelse af hvordan tingene skal være, for at det er ”rigtigt”. Og lige så vidunderligt det er, når den andens opfattelse af det ”rigtige” falder sammen med din, lige så nedslående bliver det efterhånden at mærke sig alene, uden den forventede støtte eller anerkendelse. Når en negativ cyklus først er etableret mellem to parter bliver også helt dagligdags hændelser potentielt sprængfarlige – de bærer ladningen fra noget dybere.

  Følelsen af ensomhed imens man er i et forhold kan føles afgrundsdyb og endda skamfuld, fordi forholdet engang lokkede med andre udsigter. Spørgsmålet er nu: Hvad gør vi med al frustrationen, skuffelsen, vreden, vores følelse af ensomhed eller af at være trængt op i en krog? Den anden betyder jo noget, ellers ville vi ikke mærke alle de smertefulde følelser…

  Hvad er parterapi?

  Parterapi er arbejdet med at frisætte energien i den negative dynamik I som par befinder jer i. Vi afdækker det følelsesmæssige landskab i netop jeres måde at være par på: Ofte er en af jer den mere opsøgende og initiativtagende, mens den anden af natur er mere tilbageholdende. Eller måske er I begge landet i noget opgivelse og tilbagetrækning – eller i frustreret, måske endda vred og anklagende adfærd? Forskellige kombinationer af disse roller er ofte i spil ved terapiens start, og begge parter kan have svært ved at turde håbe på ret meget godt. Den opsøgende kan opleves af den anden som krævende, og den tilbageholdende som passiv og modstræbende.
  I parterapien får I et særligt rum til at blive bevidst om, hvad det egentlig er I sammen gør – både det der ikke fungerer, men sandelig også hvor ressourcerne i jeres forhold er! Vi retter sammen opmærksomheden mod de måder I kommunikerer og reagerer på, så I bliver kloge på jer selv og hinanden. Terapien har flere faser, se nedenfor, og alt afhængigt af hvor låste jeres indbyrdes positioner er, vil I allerede efter relativt få gange have nået et vigtigt delmål i terapien: I er blevet indsigtsfulde i den basale, styrende dynamik imellem jer, og hvad I kan gøre ved den.

  Hvordan kan parterapi hjælpe jer?

  Eksempler på udtalelser fra tidligere klienter:
  Forløbet hjalp mig til at se hvorfor jeg var så udmattet – jeg forsøgte hele tiden at redde min partner, og kunne ikke slet få øje på hans egne kræfter. Nu opdager jeg hvor rart det faktisk er at kunne hjælpe, men ikke nødvendigvis at skulle hjælpe. Og jeg har først nu opdaget at min partner faktisk er en jeg kan støtte mig til!
  Vi gik i parterapi, da skænderierne var blevet uudholdelige. Når vi nu en sjælden gang har et skænderi, er det med et perspektiv og faktisk med et glimt i øjnene – nu ved vi begge noget om, hvad der er i spil for den anden.
  Det var mig der insisterede på parterapi efter min partners utroskab. Aldrig har jeg været så ulykkelig, følt mig så lille og forladt. Men som ugerne gik og vi blev hjulpet til at se og forstå, hvorfor smerten gik så dybt, begyndte det at lette. Og så var det helt afgørende for mig at se, at min partner nu tog sin del af ansvaret på sig og blev tydelig. Det havde jeg sådan brug for! – det var helt afgørende for mig for at kunne komme tilbage. Og jeg ville aldrig have troet det, men faktisk vil jeg nu sige at vi har fået et stærkere forhold end vi havde før.

  Når et par kommer i terapi er det ofte tydeligt, hvor trætte begge parter er, hvor fastlåste, håbløse eller ensomme begge parter føler sig. Nu, inden en måske lurende skilsmisse, har parret besluttet sig for at prøve terapi – hvilket siger noget om værdien af at søge hjælp tidligt, så snart man bliver opmærksom på at forholdet er stivnet. Alt andet lige giver det bedre muligheder for at vitalisere forholdet.
  Parterapien hjælper allerførst ved at nedtrappe eventuel åben konflikt, og dernæst give navn til og substansen i den dynamik parret er fanget i. Dette hjælper begge parter til at kunne genkende mønsteret i samspillet, i stedet for at føle sig personligt angrebet eller forladt, domineret eller svigtet. For mange er dette i sig selv en stor befrielse. Terapien hjælper det stivnede til at løsne sig og skaber helt andre forudsætninger for at tale sammen og blive hørt. Ordentligt.
  I terapiens senere og følelsesmæssigt dybere faser arbejder vi med de indre erfaringer der ligger til grund for at vi reagerer som vi gør, når vi er i fare for at miste dyrebar tilknytning, eller vi oplever at blive overset eller taget for givet.
  Indsigt i sig selv er ikke tilstrækkeligt. Det der gør terapien langtidsholdbar, er arbejdet med at kunne genkende og rumme både sin egen og partnerens sårbarhed. Det er her vi finder energi og kraft til at forblive nærværende. Samtidig er det her, vi finder overskud, ømhed og dybde – og kan tillade os for alvor at vise tillid.

  Hvordan foregår parterapi?

  Ønsket om og behovet for at kunne læne os mod en tryg partner, er en del af det, der gør os til mennesker. Mister vi den tryghed, lurer følelser som forkerthed, opgivelse, ensomhed, skam… Alle er de smertefulde, så vi passer på os selv, så godt vi kan. Vi gør alt hvad vi kan for at genetablere den støtte eller anerkendelse vi savner – eller vi trækker os af al magt væk fra det der gør ondt.
  Terapiens form er baseret på samtale, men på måder hvor vi kreativt og målrettet arbejder med det dybe, følelsesmæssige indhold, som har fastholdt parret i uhensigtsmæssige måder at være sammen på. Det er dette både personlige og fælles arbejde, der sætter jer i stand til at gøre noget andet med jeres forhold end at leve i konflikt eller ligegyldighed.
  Når først afstanden og den negative spiral er blevet en realitet, kan det blive uoverskueligt for et par selv at komme tilbage til et roligt sted. Er I som par i konflikt, hjælper terapeuten med at nedtrappe konfliktens udtryk, så vi sammen kan få øje på, hvad det er som giver næring til konfliktens dynamik. Til en start er det her, det terapeutiske rum kommer til sin ret: Her er det en anden, engageret men neutral persons ansvar at holde rummet trygt, så I sammen kan blive klogere på essensen i jeres indbyrdes tema.
  Nu begynder I skridt for skridt at få indsigt i hinandens virkelighed, og hvordan den virkelighed former jeres motivation og handlen. Det er her I lærer at få øje på, ikke bare hvad der gentager sig imellem jer, men hvordan og hvorfra det opstår.
  Når dette fundament er på plads, åbner det for at I som par kan begynde at skabe et anderledes og langtidsholdbart forhold. Det kræver mere arbejde, nogle gange på et forståelsesplan, til andre tider følelsesmæssigt dybt – men nu er der skabt en basal tryghed, der støtter arbejdet med de smertepunkter, som ellers senere ville kunne spænde ben for jer.

  Hvor længe varer et parterapeutisk forløb?

  Dette er et af de spørgsmål der oftest kommer op – og det ligger lige op ad ”hvornår vil vi opleve en bedring?” Jeg henviser til afsnittet nedenfor om faser i parterapi, men et kort svar kunne være, at en bedring eller lettelse ofte er mærkbar efter relativt få sessioner. Denne bedring opleves, når det er blevet tydeligt at ”Ah, ja, det er jo det her vi gør, og så stikker det af for os!”. Allerede her får et par typisk en meget praktisk og virkelig fornemmelse af at kunne genkende sit samspilsmønster – og derfor gøre noget andet.

  Faser i parterapi

  Der er stor forskel på udgangspunktet for en parterapeutisk proces, alt afhængigt af niveauet af gensidig frustration i parret. Er konfliktniveauet højt ved terapiens start, vil det kræve at vi bruger noget tid på at etablere en solid og ordentlig basis for arbejdet imellem jer. Vi skal have dæmpet konfliktniveauet, så begge parter begynder at kunne opfatte mere tydeligt, hvad den andens virkelighed er.

  Når det umiddelbart konfliktfyldte er nedtrappet, begynder vi at kunne arbejde mere fokuseret med den dominerende cyklus af reaktioner, der er opstået imellem jer. Denne næste fase, hvor vi får beskrevet hvad det er der egentlig sker imellem jer, opleves som nævnt ofte meget befriende og giver noget ganske håndgribeligt at arbejde ud fra derhjemme.

  For nogle par er dette umiddelbart et tilstrækkeligt udbytte af terapiforløbet – nu er der praktiske redskaber i hus til imødegå smertefulde situationer med, og de vælger derfor at stoppe terapien her. Det er helt legitimt, men jeg understreger, at hvis et par ønsker at skabe sig det bedst mulige afsæt for det videre samliv, er terapiens næste fase afgørende.

  For det er her, efter det grundlæggende arbejde, at det relationsmæssige guld ligger begravet. Denne næste fases essens er arbejdet med at kunne og turde vise sårbarhed og blive mødt i det af den anden. Det kan være svært, men til gengæld er belønningen stor. Fordybelsen i denne fase danner en anderledes befæstet og solid bund under det at forpligte sig til hinanden. Det er her begge parter lærer noget afgørende værdifuldt om sig selv og den anden at kende.

  Udbytte af parterapi?

  Er det tiden og pengene værd? Det er et højst legitimt og relevant spørgsmål, og svaret afhænger selvfølgelig af hvad du ønsker af kvalitet og fylde i dit liv. Er du er træt af den eller de roller du indtager i jeres samliv? Længes du efter større nærhed, mere udveksling, et i den mest omfattende forstand mere levende intimt liv sammen? Hvis du gør det, kan jeg anbefale dig en lille, enkel øvelse: Tag 2 minutter hvor du overvejer hvordan dit parforhold, som det ser ud nu, sandsynligvis vil forme sig 5 år fra nu, eller endda 10 år ude i fremtiden.

  Hvis dit indre svar på det spørgsmål ikke er, at det kan du glæde dig til, er der måske god grund til at gøre noget andet i dit nuværende liv? Noget som kan hjælpe dig og din partner til at træde ud af fastlåste roller over for hinanden, og støtte hinanden ud fra et dybere fundament? Det er et spørgsmål om prioritering – hvad vil jeg stå model til? Hvad synes jeg at jeg fortjener? Hvad længes jeg efter?

  Lad mig tilføje, at parterapi er relationsterapi. Derfor er hele denne tilgang særdeles velegnet til at arbejde med dybe, mangeårige relationelle problemer i andre sammenhænge, f.eks. mellem søskende, eller mellem en forælder og et (voksent) barn. Eller mellem venner der er kommet på kant…

  📞  +45 51537671    ✎  Mail her