REFERENCER

I en session hos Michael kan jeg være præcis det menneske jeg er. Enhver følelse og tanke, der kommer op, bliver mødt på seriøs og nænsom vis. Det er tydeligt, at Michael trækker på en vidtfavnende teoretisk og personlig baggrund. Det betydningsfulde er dog Michaels evne til at gøre sig umage med at forstå og forvalte det, samtalen bringer frem. For mig føles det som om, at alt det sorte jeg ankom med, på forunderlig vis er blev hvidt.  Susanne, underviser

“Jeg anbringer Michael i den klasse af terapeuter, der på en gang kan være både indlevende, faste og omsorgsfulde. Som menneske og terapeut besidder Michael en levende nysgerrighed på at lære og forstå. Det giver Michael en usædvanlig bredde i såvel viden, som kreativitet og indlevelse i de processer han involverer sig i. Disse kvaliteter sætter han i spil, når han med respektfuld og ydmyg neutralitet guider den terapeutiske proces i familieopstillinger, der bliver som en forløsende dans mellem lys og skygge. Bent Niebling, mangeårig underviser, eksaminator og censor. Partner og direktør i Psykoterapeutisk Institut,  formand for SPUD,  formand for FaDp’s etiske råd.

Familieopstillinger er en spændende ramme, som skaber en unik mulighed for at møde sig selv som menneske. Møde sig selv i relation til sin familie, sin egen og familiens historie, dens konstallationer og de dynamikker og mønstre, som udspiler sig i netop den familie og som på godt og ondt kan være bestemmende for, hvordan vi aktuelt lever vores liv. Det særlige ved netop denne form er, at man samtidigt med indsigter i sin individuelle historie, får indblik i, at meget af det vi går og roder med hver især, har et afsæt i en individuel historie, som i realiteten kan gå generationer tilbage, men som også tager afsæt i nogle helt fundamentale almen menneskelige vilkår, i forhold til det at være menneske og menneske, som en del af en tid og en kultur og rent faktisk som del af en sammenhæng, på tværs af tid. Det er I hvert fald på den måde jeg har oplevet familieopstillinger formidlet igennem Michael Søderberg. Michael er intens og omsorgsfuld i sit nærvær, fantastisk skarp og respektfuld i sit lederskab af familieopstillingerne. Jeg forstår nu på et helt andet niveau, sætningen jeg har hørt i en anden sammenhæng: “At vi ikke er til udelukkende for at heale os selv, men for at heale hinanden.” Birgitte Mølgård

Jeg har fulgt Michael Søderbergs stadige bestræbelse for at lære, forstå og anvende menneskelig viden om og erfaring med terapi, og senere Systemisk Opstilling og videregående hjælp til egen og andres selvforståelse gennem mere end 17 år. Jeg har også mødt andre, som tilsvarende har praktiseret terapi af forskellig art. Mine erfaringer med deltagelse i opstillinger, ledet af Michael, har jeg primært opnået gennem de seneste seks år. Disse mine erfaringer kan kort sammenfattes i følgende ord: Kyndig og inspirerende hjælp og effektiv vejledning for deltagerne enkeltvis og som gruppe til oplevelse af, hvordan det var, dengang det var slemt, og erkendelse af mulighed for gradvis større forløsning gennem indre og gensidig harmoni. Jeg har fået den opfattelse, at det, som Michael formår at gøre for og med de mennesker, som deltager i en opstilling med ham som facilitator, er det mest effektive fredsarbejde, jeg har mødt i mit liv, fordi deltagernes selverkendelse foregriber de angstreaktioner, som oftest ligger bag små, som store konflikter. Jeg har også deltaget i opstillinger ledet af andre, men ingen har formået at opnå de resultater, jeg har oplevet i grupper ledet af Michael. Gennem de ca. seks år, jeg har deltaget jævnligt i opstillinger med Michael, har jeg bemærket stadig forfinelse i de terapeutiske metoder, Michael benytter sig af, når han guider enkeltpersoner og grupper frem mod erkendelse og forløsning. Erik, civilingeniør, Præstø

“Michael har på fineste vis givet mig mulighed for både egne opstillinger, deltagelse som repræsentant i andres opstillinger, og bare været iagttager. Mit primære udbytte er en større personlig ro, selvindsigt og afklaring af min historie. Det gælder både min egen opvækst som barn, og min nuværende situation i dag som voksen mand og far til to piger. Opstillingerne har været med til at forløse nogle af de bindinger, som jeg har været ubevidst om bandt energi. Opstillingerne har også givet mig større viden om andre menneskers livssituationer og de grunddilemmaer, som vi alle skal løse i livet, og som er med til at skabe os alle som mennesker. Min deltagelse i andres opstillinger har gjort mig mere bevidst om den nødvendige ydmyghed overfor andres livsudfordringer, samtidig med, at jeg også er blevet mere bevidst om mine egne behov. Michaels evner på fineste vis at sætte tempoet helt ned i processerne, så der skabes det bedste grundlag for at mærke efter. Claus, Nørrebro, Virksomhedskonsulent, 56 år

“Michael guider, med skalpelskarp klarhed og kærlig nænsomhed, mennesker på deres indre opdagelsesrejse. Jeanette/udstillingsdekoratør/Østerbro.

“Michael fører os på en tryg og nænsom måde gennem opstillingerne. Han giver med fuldstændigt overblik plads til det, der viser sig, og fører det til dørs på smukkeste vis. Der er rum til alt hvad der viser sig i temaet, for den enkelte opstilling. Michael har en rolig og omsorgsfuld tilgang, og giver på elegant vis plads til vigtige aspekter, der viser sig under opstillingen. Michael har en meget, meget fin sans for at se vigtige detaljer i opstillingerne. Michael fører med stor begavelse og på fineste vis altid opstillingen til dørs, og efterlader deltagerne med større indblik og forståelse, i en tryg og rummelig atmosfære. Det er forløsende og helbredende både at have egen opstilling men også at være med til andres, hvor egne temaer ofte genkendes. Opstillingerne foregår i en meget tryg atmosfære, skabt af feltets arbejde og af de fine rammer, som arbejdet foregår i. Opstillingerne foregår altid i en atmosfære der giver plads til forskelligheder, og hvor vi trygt kan vise vores sårbarhed. Karen, jordbrugsteknolog, 2100 Østerbro

“Når jeg kommer til Systemisk Opstilling føler jeg mig meget velkommen, og der er en tryg atmosfære som jeg oplever i stor grad er Michaels fortjeneste. Der er plads til alle og så bliver den enkelte set og hørt. Hver en lille detalje bliver der taget højde for og jeg oplever en stor empati og tilstedeværelse og et stort nærvær i arbejdet. Birger Jensen, 2000 F
📞  +45 51537671    ✎  Mail her