DRØMMETERAPI

Drømmes sprog kan virke mærkeligt, endda nogle gange skræmmende. Drømme peger på muligheder i os selv, vi endnu slet ikke er bevidste om. Drømme taler med symboler – og der gives ingen facitliste for hvad det enkelte symbol betyder. Til gengæld er det muligt for enhver at arbejde konkret, bevidst og jordnært med symbolernes indhold og dermed erfare symbolernes betydning i eget liv.

Med fordybelse i drømmeelementernes virkelighed bliver ny og ofte overraskende forståelse af sig selv mulig, og det befordrer indre vækst og helhed.

Denne oplevelsesorienterede tilgang har mange fordele. Drømmes indhold er formet af drømmerens egne, ikke-dagsbevidste lag i psyken, som favner drømmerens personlige historie. En drøms enkelte elementer fortæller meget præcist om de relationer og behov der er mellem psykens enkelte dele – ofte til stor overraskelse for den begrænsede dagsbevidsthed, der ikke har adgang til drømmerens dybere virkelighed.

Samtidig står disse ikke-dagsbevidste lag i forbindelse med fællesmenneskeligt, arketypisk materiale. Over tid bliver det ofte muligt at iagttage en indre logik, et mønster i hvordan drømmene præsenterer deres indhold. Når drømmeren gennem drømmearbejdet går i bevidst kontakt med indholdet af dette materiale, kan det virke meget kraftfuldt og gavnligt for drømmerens rejse i livet. Det er en rejse frem mod integration og samarbejde mellem de enkelte personlighedsdele og dermed psykisk og sjælelig helhed, individuation.

Denne oplevelsesorienterede måde at arbejde med drømme er forbløffende nænsom, selv når det drejer sig om mareridt. Arbejdet tillader personligheden at strække sig, rumme mere, balancere sig bedre. Ofte vil et terapiforløb forme sig omkring de drømme, som drømmeren ønsker at arbejde med, afvekslende med indre arbejde imellem de enkelte drømme til at uddybe forståelsen af de psykiske elementer, som drømmen belyser.

  • Drømmesymboler er et sprog, som mange af os ikke er vant til.
  • Større samling frisætter kræfter og tillader en naturlig ro og hvilen i sig selv.
  • Drømmeelementer der virker skræmmende kræver varsomhed og forsigtighed – men når tidspunktet kommer for at tage kontakt vil man ofte opdage, at det skræmmende paradoksalt nok forvandler sig og indeholder noget helt grundlæggende nødvendigt og positivt for drømmeren.
  • Drømme fortæller hvem vi er…
  • Terapi hvor vi i særlig grad tager udgangspunkt i de indbyrdes relationer mellem personlighedens enkelte dele, som de fremtræder i drømmenes rige sprog
  • Gennem at tage kontakt tillader vi at drømmens symbolsprog kan fylde sig med ofte overraskende mening og muligheder

Læs også om Individuel terapi, Parterapi og Traumeterapi

Jeg tilbyder også Drømmearbejde (workshop) og Familieopstillinger

📞  +45 51537671    ✎  Mail her