AKTUELLE ARRANGEMENTER

Tidligere arrangementer

Michael Soederberg bagrund

Foredrag nr. 11 v/Michael Søderberg – DISSOCIATION

Dato: Torsdag den 9. marts 2023. Kl: 19:30 – 21:30.
Sted: Jung for alle Kulturhuset Indre By. Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K.
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

Jung for alle
Hjemmesiden www.jungforalle.dk er for alle, som interesserer sig for jungiansk psykologi og terapi. Formålet med siden er at øge kendskabet både til Jungs psykologi og til jungianske aktiviteter og terapeuter i Danmark og i resten af Norden.
Siden skrives af medlemmer af DSAP, kandidater ved Jung Instituttet samt andre inviterede, som har et særligt kendskab til jungiansk psykologi.

Foredrag: Narcissisme

Dato: 14. februar 2023 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis

Narcissisme kan defineres som fornægtelse af, eller manglende kontakt til egne følelser – med alle de følger det har for relationer til selv og til andre.
Konsekvenser for det levede liv er velkendte, og involverer ofte manipulation, forførelse og bestræbelser på at opnå kontrol. Foredraget vil belyse indre og ydre baggrunde for lidelsen, såvel som de forskellige niveauer af narcissisme og deres virkninger.

Se tidligere foredrag

Foredrag: Dissociation

Dato: 5. sep. 2022 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis  TILMELDING

Dissociation er en af de meget virksomme måder, som menneskesindet kan benytte sig af for at undslippe højspændte situationer og tilstande.
Uanset om emnet er velkendt eller ukendt for dig, giver dette foredrag dig en forståelse for både baggrund og betydning, belyst gennem cases.

Kan ses her på min YouTube kanal

Se tidligere foredrag

Foredrag: Aspekter af indisk spiritualitet 1 og 2: Advaita Vedanta og Buddhisme

Dato: 15. og 26. april 2022 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis

Hinduismen rummer en udtalt mangfoldighed af filosofiske og spirituelle retninger og skoler. Fokus for denne aften ligger på Vedanta, som en af de i Vesten bedst kendte, men ikke nødvendigvis bedst forståede traditioner.
Foredraget vil belyse både Vedanta’s baggrund, indre og ydre sammenhæng og dens vigtigste impulser.
Forhåndskendskab er ikke nødvendig, og spørgsmål er velkomne.

Weekendseminar i Familieopstillinger/Systemiske opstillinger yderligere info

Dato: 27. – 28. nov. 2021  kl. 9.00 – 18.00 begge dage
Sted: “Det Åbne Rum”, Østbanegade 13, 2100 Kbh. Ø. (50 m fra Østerport)
Pris: 1600 kr  

Der vil være the, kaffe, frugt og snacks til pauserne. Frokost står deltagerne selv for. Som altid på opstillingsdage vil der være mulighed for at spørge ind til selve arbejdets form.

Foredrag: Kompleks PTSD/ C-PTSD

Dato: 23. nov.. 2021 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis  DER ER IKKE FLERE PLADSER

Kan ses her på min YouTube kanal

Se tidligere foredrag

Foredrag: Aspekter af indiske myter

Dato: 25. okt. 2021 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis 

Se tidligere foredrag

Åbent-husaftener med Oplevelsesorienteret Drømmearbejde
yderligere info

Dato: 9. juni – 6. juli – 17. august – 5. okt. – 26. okt. – 30. nov.  kl. 18.30 – 22.30 (du kan deltage en eller flere datoer)
Sted: Østbanegade 13 kl. th. København Ø, Danmark
Pris: Gratis  

Foredrag: Symboler, arketyper og myter: Trædesten til ny erkendelse

Dato: 30. juni 2021 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis  DER ER IKKE FLERE PLADSER

Se tidligere foredrag

Foredrag: ”Heltens rejse” – kaldet til visdom

Dato: 8. juni 2021 kl 19.30 – 22.00

I alle kulturer og civilisationer findes fortællinger om heltens/heltindens vej og rejse. Med udgangspunkt i myter og vigtige fortællinger fra verdens store traditioner belyses den indre, intimt personlige kaldelse i hver enkelt af os. Hvad kendetegner menneskets indre psykiske rejse frem mod ny og højere erkendelse. Hvilke stationer eller niveauer skal vi forberede os på at møde på vejen, og hvad udtrykker disse niveauer?

Kan ses her på min YouTube kanal

Åbent-husaftener med Oplevelsesorienteret Drømmearbejde yderligere info
Dato: 9. juni (du kan deltage en eller flere datoer)

”Drømmen er et eksistentielt budskab. Den er mere end en ufærdig situation; den er mere end et uopfyldt ønske; mere end en spådom. Den er et budskab fra dig selv til dig selv, til den del af dig, der lytter. Drømmen er sandsynligvis det mest spontane udtryk om den menneskelige væren, et stykke kunst, som vi mejsler ud af vore liv”. (Fritz Perls)

Foredrag: Borderline – ingen livstidsdom

Dato: 24. sep. 2020 kl 19.30 – 22.00
Michael er aktuel med artiklen “Til dig med borderline – og til dem der holder af dig”
Se videoen fra den aktuelle aften

Michael: Borderline personlighedsforstyrrelse er en psykisk lidelse, der stadig er omgivet af mange fordomme. Lidelsens karakter bevirker, at mange i omgivelserne til et menneske med borderline tager afstand – og afstand bliver dermed på mange niveauer et grundvilkår for mennesker, der lever sit liv i det fængsel som borderline-reaktionen udgør…. se mere

Bevægelse og familiesystemiske opstillinger

Ølejr uge 32 afholdt siden 2016

Omdrejningspunktet på ølejr uge 32 er familiesystemiske opstillinger i kombination med bevægelse. Der vil være afsat tid hver dag til at lave opstillinger for deltagerne, ligesom vi hver dag laver bevægelse alene, i par og i grupper med og uden musik, som støtter op om nærvær i opstillingsfeltet.

Se yderligere info: Græsrodsgårdens ølejr

Åbent-husaftener med systemiske opstillinger/ familieopstillinger i København

Afholdt hver ca måned siden 2009

Jeg forventer at aftenen slutter kl. ca. 22.30/23.00, men processen kan trække ud over dette tidsrum.

Pris: Gratis at deltage, og du har mulighed for at være til stede som iagttager, som aktiv deltager, eller du kan booke din egen opstilling. Opstillinger bookes via kontaktformularen! Der vil flere gange i løbet af aftenen være mulighed for at spørge ind til selve arbejdets form.  Tilmelding

📞  +45 51537671    ✎  Mail her