OM MICHAEL

Livet skal som bekendt leves forlæns, men forstås baglæns. Når jeg kigger tilbage på mit livsforløb, træder det frem at uanset hvad jeg er dykket ned i – og jeg har suget til mig fra mange kilder – har det handlet det om aspekter af hvad det vil sige at være menneske. Fra årene hvor den spirituelle søgen drev mig til at bo og arbejde i et større spirituelt/terapeutisk community i Italien og i Frankrig, og senere videre derfra til den levende visdomsformidling som jeg mødte hos Ramesh Balsekar, til arbejdet med tvangsfjernede børn og med døende gamle… Derfra videre til intense studier af nogle af verdens store spirituelle traditioner på originalsprogene, til havedesign, kommunikation og projektledelse – og endelig videre til terapeutisk arbejde på fuld tid.

Efter uddannelse i Tyskland som facilitator i familieopstillinger, med efteruddannelser hos blandt andre Berthold Ulsamer, blev det til fordybelse og uddannelse i traumeterapi og kropsligt udtrykte karakterstrukturer. Siden 2009 har jeg jævnligt afholdt åbent-husaftener, workshops og kurser med opstillingsarbejde.

Sideløbende hermed har jeg siden 2014 tilbudt terapiforløb både til par og enkeltpersoner, og har taget den certificerede 4-årige uddannelse som psykoterapeut ved www.eft-instituttet.dk. Her har jeg ligeledes efteruddannet mig som parterapeut (EFT-C), og det er med afsæt fra både EFT og opstillinger jeg tilgår det oplevelsesorienterede drømmearbejde.

Fra 2016-21 har jeg hver sommer forestået opstillingsarbejdet på ølejr for store grupper i ugelange forløb, ligesom jeg sideløbende med min private praksis også underviser i psykoterapi på EFT-Instituttet.

Michael Soederberg - Borderline

Senest har jeg taget den certificerede 4-årige uddannelse som psykoterapeut ved www.eft-instituttet.dk, hvor jeg har ligeledes efteruddannet mig som parterapeut (EFT-C), og det er med afsæt fra både EFT og opstillinger jeg tilgår det oplevelsesorienterede drømmearbejde.

Emotionsfokuseret terapi (EFT)
Emotionsfokuseret Terapi er samtaleterapi med en høj grad af kropslig opmærksomhed. Fokus er på en empatisk tilgang og respekt for dig og dine ressourcer. Vi arbejder med følelser og deres kropslige forankring, og med opmærksomhed på, at arbejdet fører til den klarest mulige forståelse af de behov og udtryk der gør sig tilgængelige.

Forståelsen og arbejdsrelationen er afgørende for et udbytterigt terapeutisk forløb. Vi aftaler derfor løbende eventuelle justeringer af fokus for terapien. Det er vigtigt, fordi vi arbejder med den måde du er med dig selv, hvilke handle- og tankemønstre du måtte opleve dig styret af eller låst fast i, hvilke betydningsfulde relationer der er i spil og hvilke roller, hvilke indre manuskripter du lever efter.

Måske er der forbindelse til velkendte figurer i dit tidlige liv, måske til voldsomme begivenheder i dit voksne liv – uanset hvad går vi nænsomt frem i processen, med fokus på at få dine ressourcer i spil.
I EFT arbejder vi ikke med etiketter i form af diagnoser, men har opmærksomhed på selve processen og dermed på mennesket bagved. Minder, følelser og kropssansninger bølger under alle omstændigheder – det er deres natur. Det er opmærksomheden på hvordan du er med din egen virkelighed, der i sig selv er åbnende og leder videre til at finde mere hensigtsmæssige måder at være med dig selv i verden. Måske at slippe noget af det der ikke længere tjener dig godt, måske opdage behov for at fylde dig selv bedre ud?
Min rolle er at tilbyde dig et fortroligt, empatisk og accepterende rum til din undersøgelse af hvad der er vigtigt for dig. Jeg har en stærk teoretisk forståelse af følelsesprocesser – men det er min egen praktiske menneskeerfaring, der har givet mig ro og genkendelse af de indre landskaber der kan komme i spil, når livet er svært.

Mere om EFT – terapi med evidens
EFT er som få andre former for samtaleterapi baseret på solid evidens. Metoden er udviklet med Dr. Les Greenberg som ankermand, se f.eks. www.eft.info.yorku.ca, og er anerkendt og ekspanderer verden over.

Fra følelser til behov og handling
Mange års forskning i hvordan vi mennesker fungerer som biologiske væsener, har understreget betydningen af vore følelser. De er til enhver tid udtryk for vores behov, og følelser hjælper os til at handle.
Om vi i samspillet med de vigtige andre i vores liv så har haft mulighed for at kunne stole på vores egne følelser er noget helt andet… Måske har vi lært at se bort fra endda stærke følelser som vrede eller sorg, eller måske at vi bør frygte verden og flygte fra smerten?

Når noget sådant er sket, kan det give mening at undersøge evt. indre modsætninger og ubalancer, så det bliver muligt at træde ind i både vores sårbarhed og kraft med ny, fleksibel forankring.

Se Referencer

📞  +45 51537671    ✎  Mail her