FOREDRAG

Jeg afholder foredrag om forskellige emner, såvel indenfor det terapeutiske felt, se f.eks. om Borderline personlighedsforstyrrelse, som mere psykologisk-mytologiske emneområder, se mine kommende foredrag  nedenfor.
De emner jeg taler om udspringer dels af min faglighed som psykoterapeut, dels er de et produkt af de særlige interesseområder jeg har haft mulighed for at fordybe mig i, ikke mindst forskellige spirituelle traditioner og filosofiske skoler, både østlige og vestlige. Dertil kommer en bred og velfunderet viden om historie og idehistorie, der tillader mig at sætte menneskelige og civilisatoriske dynamikker og bevægelser i kontekst, og skabe forståelse for hvorfor tingene sker som de gør.

Se gerne mine artikler om Borderline, Splitting, Dissociation, Øjeblikke af enhed, Utroskab samt Oplevelsesorienteret Drømmearbejde. Flere kommer til.

Jeg er eksamineret psykoterapeut og tilbyder forskellige former for Psykoterapi – Individuel terapi, Parterapi, Traumeterapi samt Drømmearbejde. I mange år har jeg også faciliteret Familieopstillinger for både større og mindre grupper.

Kontakt mig gerne for uddybende oplysninger om foredrag, evt. til særlige målgrupper.

📞  +45 51537671    ✎  Mail her

 

Kommende foredrag

Foredrag: Narcissisme

Dato: 14. februar 2023 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis. TILMELDING

Narcissisme kan defineres som fornægtelse af, eller manglende kontakt til egne følelser – med alle de følger det har for relationer til selv og til andre.
Konsekvenser for det levede liv er velkendte, og involverer ofte manipulation, forførelse og bestræbelser på at opnå kontrol. Foredraget vil belyse indre og ydre baggrunde for lidelsen, såvel som de forskellige niveauer af narcissisme og deres virkninger.

Foredrag: Emnet kommer snart!

Dato: 28. marts 2023 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis

TILMELDING

Michael Soederberg bagrund

Foredrag nr. 11 v/Michael Søderberg – DISSOCIATION

Dato: Torsdag den 9. marts 2023. Kl: 19:30 – 21:30.
Sted: Jung for alle Kulturhuset Indre By. Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K.
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

Dissociation optræder i mange former, fra den mildt hverdagsagtige og uproblematiske til kronisk, strukturel dissociation, hvor sindet så at sige deler sig op og deponerer traumatisk materiale i en eller flere dele i bestræbelsen på at kunne lade et i videst muligt omfang ubelastet kerne-selv overleve.

Jung så sindets evne til at dissociere som nødvendig for personlighedens udvikling gennem differentiering af funktioner. Men når bevidsthedens sammenhængsevne fragmenteres af tidlige, alvorlige belastninger, intensiveres denne differentiering, og dissociative splits mellem mere og mere autonome dele/komplekser i sindet bliver ekstreme.

Evnen til at holde de traumatiske minder, billeder og affekter dissocieret er en formidabel beskyttelse mod, at egostrukturen overvældes. Men det er en latent fare, at materialet senere kan blive trigget, og at en eller flere af de dissocierede dele dermed kommer til at dominere den bevidste personlighed.

For nogle mennesker er der tale om blot en enkelt udspaltning af en traumedel, hos andre kan der være tale om yderligere fraktionering i multiple dele, som agerer i komplekse, indbyrdes samspil. I sådanne tilfælde, som typisk kan være affødt af en opvækst i f.eks. misbrugsfamilier, er barnets personlighedsudvikling ofte meget negativt påvirket; de store intrapsykiske belastninger er en voldsom pris at betale for at have overlevet.

Ikke overraskende forekommer en hel række alvorlige dissociative lidelser fra korterevarende udfald i tid til opdeling i personligheden af flere identiteter og til borderline personlighedsforstyrrelse og PTSD. Hertil kommer særlige dissociative forstyrrelser som f.eks. lejlighedsvise lammelser af et eller flere lemmer.

Foredraget vil tage udgangspunkt i og inddrage flere eksempler fra klinisk praksis: Hvordan kan man arbejde med at adskille selvet og delene; hvordan kan delene hjælpes til at erkende og finde tryghed i en voksen virkelighed, og hvordan kan klienten lære at genkende belastningsreaktioner i tide og balancere sit indre liv?

Jung for alle
Hjemmesiden www.jungforalle.dk er for alle, som interesserer sig for jungiansk psykologi og terapi. Formålet med siden er at øge kendskabet både til Jungs psykologi og til jungianske aktiviteter og terapeuter i Danmark og i resten af Norden.
Siden skrives af medlemmer af DSAP, kandidater ved Jung Instituttet samt andre inviterede, som har et særligt kendskab til jungiansk psykologi.

Tidligere foredrag

Foredrag: Dissociation

Dato: 5. sep. 2022 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis

Dissociation er en af de meget virksomme måder, som menneskesindet kan benytte sig af for at undslippe højspændte situationer og tilstande.
Uanset om emnet er velkendt eller ukendt for dig, giver dette foredrag dig en forståelse for både baggrund og betydning, belyst gennem cases.

Kan ses her på min YouTube kanal

Foredrag: Aspekter af indisk spiritualitet 1 og 2: Advaita Vedanta og Buddhisme

Dato: 15. marts og 26. april 2022 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis

I min gennemgang af nogle af de mest prægende tanker fra Indiens mangfoldighed af filosofiske og spirituelle retninger og skoler, er vi denne aften kommet til Advaita Vedanta, som en af de i Vesten bedst kendte, men ikke nødvendigvis bedst forståede traditioner. 
Desuden gennemgår jeg det centrale tankegods i buddhismen. 
Foredraget vil belyse både  baggrund, indre og ydre sammenhæng og dens vigtigste impulser.
Forhåndskendskab er ikke nødvendig, og spørgsmål er velkomne.

Foredrag: Kompleks PTSD/ C-PTSD

Dato: 23. nov. 2021 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis  DER ER IKKE FLERE PLADSER

Kan ses her på min YouTube kanal

Foredrag: Aspekter af indiske myter

Dato: 25. okt. 2021 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis  

Kan ses her på min YouTube kanal

Foredrag: Symboler, arketyper og myter: Trædesten til ny erkendelse

Dato: 30. juni 2021 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis  DER ER IKKE FLERE PLADSER

Kan ses her på min YouTube kanal

Foredrag: ”Heltens rejse” – kaldet til visdom
Dato: 8. juni 2021 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis   DER ER IKKE FLERE PLADSER

Kan ses her på min YouTube kanal

I alle kulturer og civilisationer findes fortællinger om heltens/heltindens vej og rejse. Med udgangspunkt i myter og vigtige fortællinger fra verdens store traditioner belyses den indre, intimt personlige kaldelse i hver enkelt af os. Hvad kendetegner menneskets indre psykiske rejse frem mod ny og højere erkendelse. Hvilke stationer eller niveauer skal vi forberede os på at møde på vejen, og hvad udtrykker disse niveauer?

Foredrag: Borderline – ingen livstidsdom

Dato: 24. sep. 2020 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis
Det Åbne Rum har inviteret Michael, aktuel med artiklen “Til dig med borderline – og til dem der holder af dig”

Kan ses her på min YouTube kanal

Michael: Borderline personlighedsforstyrrelse er en psykisk lidelse, der stadig er omgivet af mange fordomme. Lidelsens karakter bevirker, at mange i omgivelserne til et menneske med borderline tager afstand – og afstand bliver dermed på mange niveauer et grundvilkår for mennesker, der lever sit liv i det fængsel som borderline-reaktionen udgør.

Denne aften kommer vi rundt om årsagerne til, at nogle menneskers baggrund gør det nødvendigt for dem at reagere på de måder, vi tilsammen kalder for borderline. Jeg belyser borderlinetilstande som et menneskes reaktion på traumatiske oplevelser og dårlige betingelser for sund tilknytning. Endvidere gennemgår jeg funktionen af nogle af de mestringsstrategier, som mennesker med borderline bruger for at overleve bedst muligt – dissociation, splitting, selvskade mm., og beskriver kort sammenhængen til de andre diagnoser, som mange med borderline også har fået.

Modsat af hvad mange stadig tror, er det heldigvis muligt at helbrede borderline! Der er ikke noget hurtigt fix, men det er absolut muligt enten at blive helbredt eller opnå en meget væsentligt forbedre livskvalitet. Jeg kommer ind på, hvad der skal til for at skabe en så solid indre kerne, at tilværelsen begynder at byde på værdier, mening og lysere udsigter.
Der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål. Oplægget henvender sig til dig der lever med egen borderline, dig der har et menneske med borderline i dine omgivelser, og måske føler dig rådvild; samt til dig der er generelt interesseret.

📞  +45 51537671    ✎  Mail her