FOREDRAG

Jeg afholder foredrag om forskellige emner, såvel indenfor det terapeutiske felt, se f.eks. om Borderline personlighedsforstyrrelse, som mere psykologisk-mytologiske emneområder, se mine kommende foredrag  nedenfor.
De emner jeg taler om udspringer dels af min faglighed som psykoterapeut, dels er de et produkt af de særlige interesseområder jeg har haft mulighed for at fordybe mig i, ikke mindst forskellige spirituelle traditioner og filosofiske skoler, både østlige og vestlige. Dertil kommer en bred og velfunderet viden om historie og idehistorie, der tillader mig at sætte menneskelige og civilisatoriske dynamikker og bevægelser i kontekst, og skabe forståelse for hvorfor tingene sker som de gør.

Se gerne mine artikler om Borderline, Splitting, Dissociation, Øjeblikke af enhed, Utroskab samt Oplevelsesorienteret Drømmearbejde. Flere kommer til.

Jeg er eksamineret psykoterapeut og tilbyder forskellige former for Psykoterapi – Individuel terapi, Parterapi, Traumeterapi samt Drømmearbejde. I mange år har jeg også faciliteret Familieopstillinger for både større og mindre grupper.

Kontakt mig gerne for uddybende oplysninger om foredrag, evt. til særlige målgrupper.

📞  +45 51537671    ✎  Mail her

Kommende foredrag

Jeg holder ikke nye foredrag i dette år.

Tidligere foredrag

Michael Soederberg bagrund

Foredrag nr. 11 v/Michael Søderberg – DISSOCIATION

Dato: Torsdag den 9. marts 2023. Kl: 19:30 – 21:30.
Sted: Jung for alle Kulturhuset Indre By. Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K.
Pris: Kr. 80,-/1 Klip (Gæster 130,-)

Jung for alle
Hjemmesiden www.jungforalle.dk er for alle, som interesserer sig for jungiansk psykologi og terapi. Formålet med siden er at øge kendskabet både til Jungs psykologi og til jungianske aktiviteter og terapeuter i Danmark og i resten af Norden.
Siden skrives af medlemmer af DSAP, kandidater ved Jung Instituttet samt andre inviterede, som har et særligt kendskab til jungiansk psykologi.

Foredrag: Narcissisme

Dato: 14. februar 2023 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis.

Narcissisme kan defineres som fornægtelse af, eller manglende kontakt til egne følelser – med alle de følger det har for relationer til selv og til andre.
Konsekvenser for det levede liv er velkendte, og involverer ofte manipulation, forførelse og bestræbelser på at opnå kontrol. Foredraget vil belyse indre og ydre baggrunde for lidelsen, såvel som de forskellige niveauer af narcissisme og deres virkninger.

Foredrag: Dissociation

Dato: 5. sep. 2022 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis

Dissociation er en af de meget virksomme måder, som menneskesindet kan benytte sig af for at undslippe højspændte situationer og tilstande.
Uanset om emnet er velkendt eller ukendt for dig, giver dette foredrag dig en forståelse for både baggrund og betydning, belyst gennem cases.

Kan ses her på min YouTube kanal

Foredrag: Aspekter af indisk spiritualitet 1 og 2: Advaita Vedanta og Buddhisme

Dato: 15. marts og 26. april 2022 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis

I min gennemgang af nogle af de mest prægende tanker fra Indiens mangfoldighed af filosofiske og spirituelle retninger og skoler, er vi denne aften kommet til Advaita Vedanta, som en af de i Vesten bedst kendte, men ikke nødvendigvis bedst forståede traditioner. 
Desuden gennemgår jeg det centrale tankegods i buddhismen. 
Foredraget vil belyse både  baggrund, indre og ydre sammenhæng og dens vigtigste impulser.
Forhåndskendskab er ikke nødvendig, og spørgsmål er velkomne.

Foredrag: Kompleks PTSD/ C-PTSD

Dato: 23. nov. 2021 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis  DER ER IKKE FLERE PLADSER

Kan ses her på min YouTube kanal

Foredrag: Aspekter af indiske myter

Dato: 25. okt. 2021 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis  

Kan ses her på min YouTube kanal

Foredrag: Symboler, arketyper og myter: Trædesten til ny erkendelse

Dato: 30. juni 2021 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis  DER ER IKKE FLERE PLADSER

Kan ses her på min YouTube kanal

Foredrag: ”Heltens rejse” – kaldet til visdom
Dato: 8. juni 2021 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis   DER ER IKKE FLERE PLADSER

Kan ses her på min YouTube kanal

I alle kulturer og civilisationer findes fortællinger om heltens/heltindens vej og rejse. Med udgangspunkt i myter og vigtige fortællinger fra verdens store traditioner belyses den indre, intimt personlige kaldelse i hver enkelt af os. Hvad kendetegner menneskets indre psykiske rejse frem mod ny og højere erkendelse. Hvilke stationer eller niveauer skal vi forberede os på at møde på vejen, og hvad udtrykker disse niveauer?

Foredrag: Borderline – ingen livstidsdom

Dato: 24. sep. 2020 kl 19.30 – 22.00
Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 København Ø.
Pris: Gratis
Det Åbne Rum har inviteret Michael, aktuel med artiklen “Til dig med borderline – og til dem der holder af dig”

Kan ses her på min YouTube kanal

Michael: Borderline personlighedsforstyrrelse er en psykisk lidelse, der stadig er omgivet af mange fordomme. Lidelsens karakter bevirker, at mange i omgivelserne til et menneske med borderline tager afstand – og afstand bliver dermed på mange niveauer et grundvilkår for mennesker, der lever sit liv i det fængsel som borderline-reaktionen udgør.

Denne aften kommer vi rundt om årsagerne til, at nogle menneskers baggrund gør det nødvendigt for dem at reagere på de måder, vi tilsammen kalder for borderline. Jeg belyser borderlinetilstande som et menneskes reaktion på traumatiske oplevelser og dårlige betingelser for sund tilknytning. Endvidere gennemgår jeg funktionen af nogle af de mestringsstrategier, som mennesker med borderline bruger for at overleve bedst muligt – dissociation, splitting, selvskade mm., og beskriver kort sammenhængen til de andre diagnoser, som mange med borderline også har fået.

Modsat af hvad mange stadig tror, er det heldigvis muligt at helbrede borderline! Der er ikke noget hurtigt fix, men det er absolut muligt enten at blive helbredt eller opnå en meget væsentligt forbedre livskvalitet. Jeg kommer ind på, hvad der skal til for at skabe en så solid indre kerne, at tilværelsen begynder at byde på værdier, mening og lysere udsigter.
Der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål. Oplægget henvender sig til dig der lever med egen borderline, dig der har et menneske med borderline i dine omgivelser, og måske føler dig rådvild; samt til dig der er generelt interesseret.

📞  +45 51537671    ✎  Mail her