Familieopstillinger

En opstilling er en metode til at anskueliggøre dybereliggende sammenhænge særligt i familierelationer (både oprindelsesfamilie og nuværende, egen familie), men også i andre vigtige relationer. Opstillingsmetoden har bevist sin værdi også ved at synliggøre sammenhænge, der kan ligge til grund for sygdomme, samt kan med dyb effekt anvendes til at arbejde med både chok og udviklingstraumer, såvel som i offer/bøddel dynamikker. Systemisk opstilling er ikke i sig selv terapi, men kan være tilbyde meget værdifulde perspektiver, meget gerne som en del af et terapeutisk forløb.

Hvad kan en systemisk opstilling give mig?

  • Perspektiv og klarhed på låste eller blokerede nære relationer
  • Langsigtet, subtil og kraftfuld hjælp til at synliggøre dybere relationelle sammenhænge
  • Hjælp til at slippe uhensigtsmæssig, ”blind” loyalitet
  • Lade skyld og ansvar blive båret af de ansvarlige – give det tilbage som ikke er mit
  • Hjælp til at slippe stærke, negative følelser
  • Støtte til at kunne indtage min rette plads i familien

Om opstillinger
Om vi er os det bevidst eller ej, præges vi som mennesker uvilkårligt af det vi møder i vores opvækst. For det lille barn er det følelsesmæssige miljø som forældre og andre familiemedlemmer tilsammen stiller til rådighed af grundlæggende betydning; det er afgørende for barnets overlevelse at det kan tilpasse sig familiens virkelighed. Barnet er afhængigt og dets loyalitet er i mange tilfælde grænseoverskridende stærk – mest påfaldende i familier med udtalt dysfunktion, med udtalt misbrug eller overgreb, men også med forbløffende styrke i ”almindelige” familier.

Dette er velbeskrevet fra megen terapeutisk praksis. Systemiske opstillinger er virkningsfulde ved at inddrage ikke kun klienten/opstilleren, men også dele af vedkommendes familiesystem (om fornødent også flere generationer tilbage) i belysningen og balanceringen af et tema.

Systemets naturlige orden
Ethvert system baserer sig på grundlæggende lovmæssigheder for at fungere balanceret. I opstillingsarbejdet tager vi udgangspunkt i at der eksisterer en naturlig orden. For eksempel kommer forældre ind i verden før deres børn – derfor er det de ældre der som udgangspunkt giver og de yngre der modtager. Hver enkelt har sit ansvar for egne valg og handlinger – respekteres det ikke, ser vi forviklinger i familiesystemet. Familiesystemer tenderer mod at udligne sådanne ubalancer ved at andre, oftest yngre medlemmer af familien, helt ubevidst påtager sig ansvar/byrder som ikke er deres. Arbejde med at give tilbage er ofte en del af en opstilling.

P.t. ikke planlagte datoer for opstillingsdage på Østerbro, København.

 

Jeg tilbyder også Individuel terapi, Parterapi, Traumeterapi og Drømmeterapi samt Drømmearbejde (workshop).

 

📞  +45 51537671    ✎  Mail her