ÅBNE AFTENER I KØBENHAVN

I systemiske opstillinger arbejder vi med at forløse menneskers uhensigtsmæssigt styrende livsmønstre, mønstre, der ytrer sig på et utal af forskellige måder – kropsligt, såvel som emotionelt og kognitivt. Opstillingsfeltet tilbyder deltageren mulighed for selv, på enkel vis, at få indsigt i dybe menneskelige sammenhænge. Slægtens traumer, indre, ubevidste blokeringer og tidligt fastlagte loyalitetsmønstre kan ytre sig meget subtilt, men forbløffende kraftfuldt i det voksne liv – og øve grundlæggende indflydelse også på vigtige livsområder, vi normalt ikke forbinder med de tidlige familierelationer. Systemiske opstillinger tilbyder et nænsomt, støttende og respektfuldt rum for den enkelte deltagers direkte erfaring og udforskning af sådanne sammenhænge.
Når årsagen til disse dynamikker forløses, kan det sætte en spontan og meget frisættende erkendelsesproces i gang.

Interesserede kan mødes til åbent-hus aften:

Dato: se under aktuelt
Tid: 18.30 – ca. 22.30/23.00, men processen kan trække ud over dette tidsrum.
Sted: Holsteinsgade 24, stuen (på det skrå hjørne overfor Saabyesvej) hos Jeanette Tønnesen.
Pris: Gratis Du har mulighed for at være til stede som iagttager, som aktiv deltager, eller egen opstilling. Tilmelding er er nødvendigt og skriv venligst hvilken form for deltagelse du ønsker! Der vil flere gange i løbet af aftenen være mulighed for at spørge ind til selve arbejdets form. Ingen for forståelse omkring systemisk arbejde kræves for at kunne deltage, men som vanligt er et åbent sind og en ærlig vilje til udforskning nogle gode rejsekammerater…

Opstillinger giver appetit: Medbring gerne noget spiseligt af en eller anden slags til pauserne – frugt, kage, knas eller lignende. Har du spørgsmål til arbejdet med opstillinger eller til personlige temaer, er du meget velkommen til at maile mig via kontaktformularen.

Jeg tilbyder også individuel og par Om Psykoterapi

📞  +45 51537671    ✎  Mail her